Managementul furnizorilor

Managementul furnizorilor

Succesul unei organizaţii depinde masiv şi de felul in care reuşeşte să implementeze un bun proces pentru managementul furnizorilor.

Desigur, sunt şi alţi factori importanţi pentru reuşita pe termen lung…

Da, recunoaştem! Este o treabă ingrată, cu multe capcane şi piedici. Totuşi, vrem, nu vrem, trebuie făcută, şi este de dorit să fie făcută cât mai bine cu putinţă.

Să nu uităm că ISO 9001 cere stabilirea contextului organizaţiei. Firesc, la factorii externi trebuie luaţi în considerare şi furnizorii, cu bunele şi relele lor.

Este necesară o analiză corectă a contextului organizaţiei, pe latura furnizorilor. Funcţie de aceasta se poate stabili strategia adecvată.

 

Strategia pentru managementul furnizorilor?!

Hmm, greu de stabilit o reţetă unică. Aproape imposibil. Totuşi…

Am văzut de-a lungul timpului multe abordări. Unele de succes, altele mai puţin bune.

Dacă e să privim relaţia „client – furnizor” din punct de vedere al ISO 9001, un furnizor serios tratează organizaţia pe principii raţionale. Desigur că furnizorii care au implementat un astfel de sistem fac acest lucru într-o oarecare măsură (asta ca să nu exagerăm într-o extremă sau alta).

Totuşi, o poziţie dominantă a furnizorului în această relaţie are un cuvânt mare de spus. La fel modul în care organizaţia respectă condiţiile comerciale convenite, dar şi alte elemente, cum ar fi comunicarea, soluţionarea divergenţelor, etc.

Managementul strategic al furnizorilor

Una din constrângerile uriaşe care apare în relaţia cu furnizorul este cea a preţului. Preţul achiziţiilor în costul final al produsului are o reflectare directă.

Orice organizaţie doreşte să obţină un preţ cât mai mic pentru achiziţiile făcute, pentru a reduce costul produselor sale, însă de multe ori nu pune corect în balanţă şi ce obţine pentru acel preţ. Aici ne referim la calitate, condiţii specifice, etc.

Totul ţine până la urmă de evaluarea riscurilor şi de asumarea lor…

Este un joc de şah, la care trebuie avută în vedere strategia de lungă durată a organizaţiei în ceea ce priveşte managementul furnizorilor.

Am auzit de multe ori faptul că „nu ne permitem să cumpărăm de la un furnizor mai bun pentru că este mai scump”. Putem fi de acord cu asta, dar până la un punct. Acesta este: strategia de piaţă a organizaţiei.

 

Cuvântul cheie este adaptarea

Există diverse abordări referitoare la termenul generic de „piaţă”. Uitându-ne la firmele de top vedem că acestea îşi formează piaţa prin lansarea de noi produse, dar în acelaşi timp se adaptează la cerinţele acesteia.

Formarea pieţei ţine, iarăşi, de strategia de viitor a organizaţiei.

Adaptarea la piaţă ţine de corecta evaluare a contextului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea.

Este clar că organizaţia trebuie să penduleze continuu între aceste limite, funcţie de realităţile existente şi interesele sale. Managementul furnizorilor în acest ansamblu îşi are importanţa sa majoră.

Un bun management al furnizorilor ar trebui să ia în considerare atragerea lor spre atingerea obiectivelor pe termen lung ale organizaţiei. Desigur, nu toţi vor adera la acest lucru. Unii vor adera într-o măsură mai mare, altţii mai mică. Organizaţia are însă obligaţia este de a lucra continuu pentru a-i atrage pe furnizori de partea ei.

  

Teama de a nu supăra furnizorul

Sunt organizaţii care se tem să nu-şi supere furnizorii prin trimiterea de reclamaţii, căutarea de soluţii de îmbunătăţire, etc. Există acea cvasi-mulţumire care se perpetuează în timp, ducând la o deteriroare lentă a performanţelor în furnizare.

Alte organizaţii trimit reclamaţii spre furnizori, dar se opresc undeva la jumătarea drumului, fără a ajunge la implementarea cu succes a acţiunilor pe care şi le-ar dori. Vorbim aici spre exemplu de o analiză 8D pe care furnizorul ar trebui să o elaboreze şi să o transmită organizaţiei, iar la rândul ei, organizaţia trebuie să aibă tăria de a duce până la capăt acest proces, prin verificarea corectă a implementării acţiunilor corective, respectiv a monitorizării în timp a eficacităţii lor.

 

Evaluarea performanţei furnizorului

Managementul furnizorilor trebuie să abordeze monitorizarea performanţelor acestora în raport cu criteriile stabilite de organizaţie. Criteriile de evaluare trebuie să fie alese raţional, funcţie de obiectivele organizaţiei, în baza analizei riscurilor.

Nivelul de monitorizare a performanţei, modalităţile concrete prin care se face acest lucru trebuie bine alese, astfel încât să se optimizeze resursele alocate în raport cu obiectivele stabilite.

 

Dezvoltarea furnizorilor

Un aspect important al managementului furnizorilor îl reprezintă dezvoltarea acestora, pentru a asigura succesul organizaţiei în viitor.

Pârghiile prin care se asigură dezvoltarea furnizorilor sunt diverse, întrepătrându-se unele cu altele:

 • fair-play in relaţia cu furnizorii;
 • standarde transparente de lucru privind furnizorii organizaţiei;
 • audituri de secundă parte realizate cât mai obiectiv;
 • acţiuni specifice, în urma monitorizărilor;
 • încurajarea furnizorilor spre adoptarea de standarde de management şi de lucru, corelate cu nevoile specifice ale organizaţiei, dar şi ale furnizorilor;
 • alinierea valorilor organizaţiei şi ale furnizorilor la ţinte comune;
 • inovarea generată de organizaţie, transmisă spre furnizori, etc.

 

Serviciile noastre privind managementul furnizorilor

Apelând la serviciile noastre veţi beneficia de un management al furnizorilor care vă va ajuta în atingerea obiectivelor stabilite, prin:

 • evaluări ale:
  • strategiei curente privind furnizorii;
  • riscurilor aferente furnizorilor;
  • sistemului curent de evaluare a performanţei furnizorilor;
 • îmbunătăţirea sistemului de evaluare a performanţelor;
 • efectuarea de:
  • audituri de secundă parte;
  • audituri de produs;
 • managementul adecvat al reclamaţiilor spre furnizori;
 • crearea de noi sisteme de recepţie, îmbunătăţirea celor existente;
 • sprijin în monitorizarea performanţelor.

Paleta de servicii prezentate nu este exhaustivă, date fiind realităţile curente existente în fiecare organizaţie.

 

Beneficiile aduse de dezvoltarea furnizorilor

 • performanţă sporită în furnizare, coroborată cu o încredere mare în furnizori;
 • costuri de achiziţie mai reduse, prin diminuarea refuzurilor la recepţie, respectiv printr-un proces de recepţie simplificat;
 • costuri minime de monitorizare a furnizorilor;
 • reducerea numărului şi severităţii problemelor în organizaţie, datorate furnizorilor;
 • satisfacţie crescută a clienţilor organizaţiei;
 • alinierea la ţeluri comune (ce bine este atunci când toţi trag în aceeaşi direcţie);
 • recunoaşterea organizaţiei ca partener de încredere de către furnizori, atât cei actuali, dar şi de cei potenţiali.

 

O altă perspectivă privind managementul furnizorilor…

Alte informaţii despre acest subiect găsiţi pe pagina noastră de Facebook Quality Management Expert, unde puteţi de asemenea, să postaţi comentarii şi să adresaţi întrebări (click pe imaginea următoare)…

Jocul de şah pe tema managementului furnizorilor…. Un joc în care ambele tabere pot câştiga, fără a fi remiză…

Publicată de Quality Management Expert pe Marţi, 7 ianuarie 2020