ISO 9001:2015 – 0.1 General

0.1 Generalităţi0.1 General
Adoptarea unui sistem de management al calităţii este o decizie strategică a unei organizaţii, care poate ajuta la îmbunătăţirea performanţei sale globale şi furnizează o bază solidă pentru iniţiative de dezvoltare durabilă.The adoption of a quality management system is a strategic decision for an organization that can help to improve its overall performance and provide a sound basis for sustainable development initiatives.
Potenţialele beneficii pentru o organizaţie care implementează un sistem de management al calităţii pe baza acestui standard internaţional sunt:The potential benefits to an organization of implementing a quality management system based on this International Standard are:
a) capabilitatea de a furniza în mod consecvent produse şi servicii care satisfac cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile;a) the ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements;
b) facilitarea oportunităţii de creştere a satisfacţiei clientului;b) facilitating opportunities to enhance customer satisfaction;
c) luarea în considerare a riscurilor şi oportunităţilor asociate contextului şi obiectivelor sale;c) addressing risks and opportunities associated with its context and objectives;
d) capabilitatea de a demonstra conformitatea cu cerinţele specificate ale sistemului de management al calităţii.d) the ability to demonstrate conformity to specified quality management system requirements.
Prezentul standard internaţional poate fi utilizat de părţi interne şi externe organizaţiei.This International Standard can be used by internal and external parties.