IFS LOGISTICS – Consultanţă

IFS Logistics

IFS LOGISTICS reprezintă standardul pentru auditarea acelor organizaţii ce furnizează servicii logistice pentru produse alimentare şi nealimentare, aflate în stare congelată sau refrigerată sau la temperatura mediului ambiant. Pentru acesta oferim consultanţă IFS Logistics specifică.

Serviciile avute în vedere sunt cele de:

 • transport;
 • depozitare;
 • încărcare şi descărcare.

Serviciile de transport se aplică tuturor tipurilor de transporturi, cum ar fi cele:

 • rutiere;
 • feroviare;
 • navale;
 • aeriene.

De asemenea, IFS Logistics este aplicabil şi organizaţiilor ce oferă servicii de:

 • congelare şi decongelare;
 • logistică menţionate anterior, dar care apelează la alţi furnizori specializaţi în servicii de transport şi/sau depozitare.

 

Ce urmăreşte IFS Logistics?

Acest standard urmăreşte implementarea unui sistem unitar de evaluare în lanţul de furnizare din industria alimentară.

Dată fiind existenţa unei baze destul de largi de organizaţii certificate pe acest standard, este posibilă compararea acestora din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor standardului.

Deoarece atât protocolul de audit cât şi cerinţele alicabile sunt clar stipulate în standard, se evită astfel ambiguităţile aferente fazei de implementare, dar şi auditului în sine.

 

Cum ajută standardul?

Consultanţă IFS LOGISTICS

Implementând şi certificând un stfel de sistem în baza IFS Logistics, organizaţiile beneficiază de:

 • recunoaşterea ca prestator de servicii de logistică în reţeaua de furnizare a produselor alimentare;
 • creşterea încrederii în furnizor şi în produsele şi serviciile oferite;
 • reputaţie în industria specifică;
 • reducerea semnificativă a auditurilor de secundă parte ale clienţilor;
 • utilizarea raţională a resurselor disponibile;
 • posibilitatea de a reduce costurile de auditare, prin combinarea mai multor audituri diferite într-unul singur.

 

Etapele consultanţei

O consultanţa IFS Logistics include o serie de etape specifice:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, auditare, analiză a documentelor, observaţii directe, etc.);
 • stabilirea unui plan de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • programe preliminare;
 • evaluarea HACCP;
 • acţiuni pentru riscurile considerate inacceptabile;
 • implementarea acţiunilor stabilite;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, unde este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii şi actualizări, dacă este cazul;
 • asistenţă la certificare.

 

Integrarea cu alte sisteme de management

Deşi nu este obligatoriu, standardul poate fi implementat alături de standardul ISO 9001. Acest lucru se obţine uşor prin serviciul nostru de consultanţă IFS logistics.

 

Unde pot găsi standardul IFS Logistics?

Standardul se găseşte pe site-ul IFS – International Featured Standards, fiind necesară o simplă furnizare de informaţii despre dvs.