ISO 9001 – Consultanţă ISO 9001

Consultanţă ISO 9001

Implementarea ISO 9001 are scopul de a dovedi că produsele şi serviciile furnizate îndeplinesc cerinţele clientului, precum şi cele de reglementare; consultanţa ISO 9001 pe care o oferim vizează în esenţă acest lucru, dar nu se limizează la aceasta.

Implementarea acestui standard este baza calităţii în cadrul oricărei organizaţii!

 

ISO 9001

Ce este calitatea?

De fapt, care este definiţia calităţii? Există mai multe definiţii, însă o vom lua pe aceasta în considerare:

„Calitatea înseamnă îndeplinirea cerinţelor clientului, aşa cum au fost convenite cu acesta.”

Desigur, această definiţie este aplicabilă din perspectiva clientului. Da, clientul este important, dar nu este singurul element în această ecuaţie!

 

Cui se adresează ISO 9001?

Orice organizaţie, indiferent de mărimea sau de tipul activităţii sale poate opta pentru implementarea standardului.

Motivul principale este că standardul abordează principii de management, evident, fiind aplicabile oricărei organizaţii. Dată fiind experienţa noastră, consultanţa ISO 9001 se adresează oricărei organizaţii interesate de acest lucru.

 

Cum ajută ISO 9001?

Standardul nu face altceva decât să stabilească un set de direcţii asupra cărora organizaţia ar trebui să se axeze. În felul acesta se acoperă principalele activităţi din organizaţie, într-o manieră coerentă.

Mai multe informaţii despre conţinutul standardului pot fi găsite aici.

 

Beneficii în urma implementării standardului

Un bun sistem de management al calităţii ISO9001 aduce multe beneficii directe:

 • creşterea încrederii clienţilor în produsele şi serviciile oferite;
 • reducerea pierderilor;
 • fluenţa proceselor;
 • minimizarea riscurilor în procese;
 • monitorizarea uşoară a proceselor;
 • îmbunătăţirea continuă, etc.

 

Etape ale consultanţei

O consultanţă ISO 9001 include anumite etape generice, personalizate însă funcţie de necesităţi:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, colectarea de informaţii prin chestionare, auditare, analiză de documente, observaţii directe, etc.);
 • stabilirea planului de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • evaluarea riscurilor în procese;
 • stabilirea necesităţii de acţiuni pentru riscurile considerate inacceptabile;
 • implementarea acţiunilor stabilite;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, dacă este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii, dacă este cazul;
 • asistenţă la certificare.

 

Integrarea cu alte sisteme de management

Pe structura standardului pot să se muleze alte standarde de management, astfel încât rezultă un sistem integrat de management.

Consultanţa ISO 9001 oferită are în vedere întotdeauna acest lucru.

Spre exemplu, integrarea este posibilă cu ISO 14001 (managementul mediului), ISO 45001 (sănătatea şi securitatea în muncă), etc.

 

Unde pot găsi standardul ISO 9001?

Oficial, standardul ISO 9001 poate fi achiziţionat direct de pe site-ul International Organization for Standardization (click aici). În România, achiziţia poate fi făcută de la ASRO (click aici).