ISO 45001 – Consultanţă ISO 45001

Consultanţă ISO 45001

În anul 2018 a apărut noul standard pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională, pentru care oferim consultanţă ISO 45001 specifică.

Standardul este continuarea într-o abordare cu totul nouă a standardului OHSAS 18001. Acum, acest standard este aliniat cu structura standardului ISO 9001, dar şi a lui ISO 14001, pentru o integrare comună uşoară a lor.

 

Ce este un sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă ISO 45001?

iso 45001

Sistemul de management pentru securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) reprezintă cadrul în care organizaţia acţionează pentru respectarea cerinţelor de reglementare şi a celor legale, concomitent cu implementarea de măsuri specifice ce au ca scop prevenirea accidentelor.

Felul în care se acţionează pentru prevenirea accidentelor în muncă, a îmbolnăvirilor profesionale reprezintă o parte importantă a consultanţei ISO 45001 pe care îl oferim.

Mai multe informaţii despre conţinutul standardulului ISO 45001 puteţi găsi aici.

 

Cui se adresează standardul ISO 45001?

Orice organizaţie, indiferent de mărimea sau de tipul activităţii sale poate opta pentru implementarea standardului.

Motivul principal este că standardul abordează principii de management, evident, fiind aplicabile oricărei organizaţii. Dată fiind experienţa noastră, consultanţa oferită se adresează oricărei organizaţii interesate de acest lucru!

Ca angajator, cu siguranţă doriţi să fiţi scutiţi de a răspunde pentru accidentele de muncă în faţa instituţiilor abilitate de lege. Cea mai uşoară cale este de a evita accidentele legate de munca angajaţilor.

 

Beneficii în urma implementării standardului

Apelând la serviciul nostru de consultanţă ISO 45001, beneficiaţi de următoarele avantaje:

 • prevenirea şi reducerea riscurilor aferente muncii angajaţilor, asociate activităţilor din organizaţie;
 • alinierea la cerinţele legale pe linia SSM;
 • conştientizarea angajaţilor privind pericolele asociate activităţilor lor;
 • îmbunătăţirea continuă a sistemului de prevenţie pe linia riscurilor aferente muncii, etc.

 

Etapele consultanţei

Atunci când furnizăm consultanţa ISO 45001 includem anumite etape generice, personalizate însă funcţie de necesităţi:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, analiza cerinţelor legale, auditare, analiză de documente, intervievarea angajaţilor, observaţii directe, etc.);
 • stabilirea unui plan de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • evaluarea riscurilor pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • stabilirea necesităţii de acţiuni pentru elementele ce au risc înalt asupra siguranţei şi securităţii muncii;
 • implementarea acţiunilor stabilite;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, după cum este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii, dacă este aplicabil;
 • asistenţă la certificare.

Integrarea cu alte sisteme de management

Deşi poate fi implementat de sine stătător, ISO 45001 se aplică de cele mai multe ori în conjuncţie cu standardul ISO 9001.

 

Unde pot găsi standardul ISO 45001?

Oficial, standardul poate fi achiziţionat direct de pe site-ul International Organization for Standardization (click aici). În România, achiziţia poate fi făcută de la ASRO (click aici).