ISO 22000 – Consultanţă ISO 22000

Consultanţă ISO 22000

ISO 22000 este dedicat managementului siguranţei alimentului; o consultanţă ISO 22000 pentru un astfel sistem de management ţinteşte în ultimă instanţă asigurarea că produsul destinat consumului uman este sigur din punct de vedere alimentar.

Dezvoltat de ISO – International Organization for Standardization, standardul stabileşte cerinţele necesare pentru sistemul de management al siguranţei alimentului.

 

Ce este „siguranţa alimentului”?

Conceptul de „siguranţă a alimentului” se referă gestionarea pericolelor de contaminare a alimentului în toate prin care trece acesta (spre exemplu, producţie, manipulare, depozitare, transport, pregătire, etc.), astfel încât consumatorii să fie protejaţi de boli transmise prin aliment, cum ar fi microbii, virusurile.

Cu toţii ne dorim să consumăm alimente care să nu ne pună viaţa în pericol. De aceea este importantă menţinerea sub control a riscurilor, în sensul eliminării sau reducerii lor la valorile stabilite ca fiind acceptabile, în toate etapele de existenţă a alimentului. ISO 22000 urmăreşte acest lucru.

Atenţie la ordinea în care au fost precizate ţintele: „eliminare” întâi, apoi, dacă eliminarea nu este posibilă „reducerea pericolului la un nivel acceptabil„.

 

Ce este un sistem dedicat managementului pentru siguranţa alimentului?

Sistemul de management aferent siguranţei alimentului ISO 22000 este constituit dintr-un pachet de bune practici şi proceduri de lucru ce au drept scop controlul riscurilor specifice produsului alimentar, riscuri ce pot să apară în mod rezonabil.

Organizaţia care implementează acest standard trebuie să abordeze toate etapele specifice prin care trece alimentul, trebuie să evalueze pericolele specifice şi, funcţie de nivelul de risc identificat trebuie să implementeze acţiunile necesare pentru eliminarea pericolului sau reducerea acestuia în limitele acceptate.

Consultanţa ISO 22000 oferită de noi ia în considerare acest lucru, pe lângă alte aspecte.

 

Cui se adresează ISO 22000?

Standardul este aplicabil oricărei organizaţii, indiferent de mărimea sau tipul activităţii, cu condiţia ca aceasta să fie implicată direct sau indirect în lanţul alimentar.

În sensul acesta, pot fi luate în considerare organizaţii cu activităţi în:

 • procesarea alimentelor;
 • producţia de ingrediente alimentare;
 • comercializare;
 • furnizarea de alimente (spre exemplu restaurante, pizzerii, fast-food-uri, etc.);
 • catering;
 • transport;
 • depozitare;
 • producţia de materiale de ambalare, respectiv de alte materiale ce vin în contact cu alimentele;
 • agricultură;
 • producţia de nutreţuri pentru animale;
 • zootehnie;
 • curăţenie şi sanitaţie;
 • furnizarea de echipamente destinate industriei alimentare (utilaje, echipamente de laborator, echipamente de manipulare), etc. 

 

Cum ajută standardul ISO 22000?

Prin conţinutul său, standardul stabileşte direcţiile şi cerinţele asupra cărora organizaţia trebuie să se axeze în ceea ce priveşte managementul siguranţei alimentului.

 

Beneficiile aduse de implementarea standardului

Apelân la serviciul nostru Consultanţă ISO 22000, organizaţia dvs. va beneficia de următoarele avantaje:

 • în primul rând, desigur, gestiunea adecvată a riscurilor date de pericolele ce pot afecta siguranţa alimentară a produselor şi serviciilor pe care le oferiţi;
 • conformarea la cerinţele legale şi de reglementare;
 • creşterea încrederii consumatorilor în produsele şi serviciile alimentare.

 

Etapele consultanţei ISO 22000

Consultanţa ISO 22000 include o serie de etape, personalizate funcţie de necesităţi:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, auditare, analiză a documentelor, observaţii directe, etc.);
 • stabilirea planului de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • programe preliminare;
 • evaluarea HACCP;
 • acţiuni pentru riscurile considerate inacceptabile;
 • implementarea acţiunilor stabilite;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, dacă este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii şi actualizări, dacă este cazul;
 • asistenţă la certificare.

 

Integrarea cu alte sisteme de management

ISO 22000 poate fi implementat de sine stătător, însă poate fi integrat cu alte standarde, cum ar fi ISO 9001, ISO 14001, respectiv ISO 45001.

Serviciul de consultanţă ISO 22000 pe care îl oferim are în vedere acest lucru.

 

Unde pot găsi standardul ISO 22000?

Oficial, standardul poate fi achiziţionat direct de pe site-ul International Organization for Standardization (click aici). În România, achiziţia poate fi făcută de la ASRO (click aici).