ISO 17025 – Consultanţă ISO 17025

ISO 17025

Implementarea ISO 17025 are scopul de a furniza încrederea necesară în rezultatele oferite de laboratoarele ce prestează servicii de încercare, eşantionare şi etalonare; serviciul de consultanţă ISO 17025 pe care îl oferim se concentrează pe acest lucru, abordând metode specifice.

Încrederea în rezultatele furnizate de laboratoare este o necesitate stringentă în ziua de azi, din perspectiva calităţii produselor şi nu numai.

 

Cui se adresează ISO 17025?

Consultanţă ISO 17025

Faţă de alte standarde de management elaborate de International Organization for Standardization – ISO, acest standard se adresează numai laboratoarelor care efectuează încercări, eşantionări sau etalonări.

Laboratoarele pot fi de tip guvernamental, privat sau de altă natură.

O altă utilitate a standardului este dată de posibila lui aplicare în cadrul laboratoarelor de încercări din universităţi, cu scopul de a creşte încrederea în rezultatele generate, respectiv de a organiza şi manageria activitatea specifică pe bază procesuală.

Centrele de cercetare care au laboratoare unde efectuează încercări pot şi ele să implementeze acest standard.

Nu în ultimul rând, organismele de evaluare a conformităţii, cele de inspecţie, precum şi autorităţile de reglementare şi guvernele pot folosi standardul în cadrul activităţilor lor sau pot să-l utilizeze ca normativ de lucru.

Este de reţinut faptul că în cazul acestui standard nu se vorbeşte de certificare, ci de acreditare.

Acreditarea unui laborator se face numai de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, organizaţie recunoscută ca fiind unicul organism naţional de acreditare în ţara noastră.

 

Cum ajută ISO 17025?

Implementând cerinţele standardului, laboratoarele sunt ajutate:

 • să-şi definească politica politica privind imparţialitatea şi confidenţialitatea şi să o pună în aplicare;
 • să evalueze riscurile proceselor specifice activităţilor laboratorului;
 • să stabilească măsuri adecvate de ţinere sub control a riscurilor considerate inacceptabile;
 • să îmbunătăţească continuu sistemul de management al laboratorului.

 

Beneficii în urma implementării standardului

Un bun sistem de management ISO 17025 dedicat activităţii de laborator aduce multe beneficii directe:

 • creşterea încrederii clienţilor serviciile de laborator oferite;
 • recunoaşterea rezultatelor încercărilor la nivel internaţional, prin acceptarea acestora fără a mai fi necesare testări sau incercări suplimentare;
 • gestionarea raţională a resurselor necesare proceselor;
 • minimizarea riscurilor în procese;
 • monitorizarea uşoară a proceselor;
 • îmbunătăţirea continuă, etc.

 

Etape ale consultanţei

O consultanţă ISO 17025 include anumite etape generice, personalizate însă funcţie de necesităţi:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, colectarea de informaţii prin chestionare, auditare, analiză de documente, observaţii directe, etc.);
 • stabilirea planului de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • analiza riscurilor în procese;
 • implementarea acţiunilor stabilite;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, dacă este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii, dacă este cazul;
 • asistenţă la acreditare.

 

Integrarea cu alte sisteme de management

Este posibilă implementarea standardului în paralel cu alte standarde, cum ar fi ISO 90001, ISO 14001, ISO 45001 sau ISO 27001, funcţie de necesităţi.

Recomandarea noastră este să optaţi pentru implementarea ISO 9001 şi a ISO 17025 într-o manieră integrată. Primul standard este destinat asigurării generice a calităţii serviciilor prestate, în timp ce al doilea standard are în vedere managementul securităţii informaţiilor.

 

Unde pot găsi standardul ISO 17025?

Oficial, acest standard poate fi găsit şi achiziţionat de pe site-ul International Organization for Standardization (click aici). În România, achiziţia poate fi făcută de la ASRO (click aici).