IS0 14001 – Consultanţă ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 este dedicat managementului mediului; o consultanţă ISO 14001 pentru un sistem de management al mediului ia în considerare efectul activităţilor organizaţiei asupra mediului, cu scopul reducerii impacturilor negative asupra acestuia, respectiv maximizării efectelor prozitive.

Activitatea umană are întotdeauna un efect asupra mediului

Efectul asupra mediului este cuantificat în diferite moduri şi poate fi:

 • pozitiv, în sensul în care activitatea contribuie la protejarea mediului;
 • negativ, cazul în care activitatea conduce la o înrăutăţire a condiţiilor de mediu.

Actuala orientare a omenirii (cel puţin o parte a ei) este de a gestiona mai bine efectele activităţii umane din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Managementul mediului

Spre exemplu, Parlamentul European şi-a propus un obiectiv ambiţios ca până în anul 2050, Europa să atingă „carbon neutrality„. Aceasta se traduce prin limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius.

Evident, fiind membri ai Uniunii Europene, România va fi afectată de deciziile care se vor lua, în sensul creşterii eforturilor de reduce impactul asupra mediului.

Cu siguranţă vor urma schimbări legislative cu impact asupra activităţii umane. Implementarea unui sistem de management ISO 14001 va deveni obligatorie, într-o formă sau alta.

 

Ce este un sistem de management al mediului?

Un sistem pentru managementul mediului reprezintă cadrul în care aspectele de mediu pe termen scurt, mediul şi lung ale proceselor interne ale organizaţiei, precum şi ale produselor şi serviciilor furnizate sunt gestionate de către aceasta.

În acelaşi timp, sistemul pentru managementul mediului ia în considerare conformarea la cerinţele legale şi de reglementare aplicabile activităţilor organizaţiei.

Acestea sunt elementele fundamentale pe care le avem în vedere la orice consultanţă ISO 14001, pe lângă alte elemente.

 

Cum ajută standardul de management al mediului?

Standardul nu face altceva decât să stabilească un set de direcţii asupra cărora organizaţia ar trebui să se axeze, în ceea ce priveşte managementul mediului. În felul acesta se acoperă principalele activităţi din organizaţie, într-o manieră coerentă.

Mai multe informaţii despre conţinutul standardului pot fi găsite aici.

 

Cui se adresează standardul ISO 14001

Standardul este aplicabil oricărei organizaţii, indiferent de mărimea sau de tipul activităţii.

Motivul principale este că standardul abordează principii de management, evident, fiind aplicabile oricărei organizaţii.

Dată fiind experienţa noastră, consultanţa ISO 14001 se adresează oricărei organizaţii interesate de acest lucru.

Un bun sistem dedicat managementului mediului ISO 14001 aduce multe beneficii directe:

 • respectarea cerinţelor legale aplicabile;
 • controlul asupra aspectelor ce au impact asupra mediului;
 • reducerea pierderilor prin minimizarea consumurilor şi optimizarea proceselor;
 • conştientizarea oamenilor cu privire la aspectele de mediu;
 • îmbunătăţirea comunicării cu privire la aspectele de mediu.

Orice consultanţă ISO 14001 oferită de noi ia în considerare maximizarea efectelor pozitive asupra mediului, respectiv minimizarea efectele negative depistate. Aceste lucruri sunt corelate cu aspecte financiare, conducând în final şi la creşterea profitabilităţii.

 

Etapele consultanţei ISO 14001

Atunci când furnizăm o consultanţă ISO 14001 includem anumite etape generice, personalizate însă funcţie de necesităţi:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, măsurări ale aspectelor de mediu, analiza cerinţelor legale, auditare, analiză de documente, observaţii directe, , etc.);
 • stabilirea planului de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • evaluarea aspectelor de mediu;
 • stabilirea necesităţii de acţiuni pentru ce au impact negativ asupra mediului;
 • implementarea acţiunilor stabilite;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, dacă este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii, dacă este cazul;
 • asistenţă la certificare.

 

Integrarea cu alte sisteme de management

De cele mai multe ori, ISO 14001 se implementează împreună cu standardul ISO 9001, deoarece structurile acestor standarde sunt comune, diferenţele fiind la nivelul aspectelor să le spunem „tehnice” (cele care ţin de destinaţiile standardelor). Baza calităţii în orice organizaţie ar trebui să fie axată pe implementarea standardului ISO 9001.

Atunci când furnizăm consultanţă ISO 14001 luam în considerare integrarea cu ISO 9001, dar şi cu ISO 45001.

 

Unde pot găsi standardul ISO 14001?

Oficial, standardul poate fi achiziţionat direct de pe site-ul International Organization for Standardization (click aici). În România, achiziţia poate fi făcută de la ASRO (click aici).