IFS FOOD – Consultanţă IFS FOOD

IFS FOOD

IFS FOOD este standardul pentru auditarea organizaţiilor care procesează şi ambalează alimente; pentru acest standard oferim consultanţă IFS FOOD specifică.

Există anumită limitări privind aplicarea standardului. Acesta este destinat doar organizaţiilor care procesează sau manipulează alimente, respectiv în cazul în care există un pericol de contaminare pe parcursul ambalării primare.

IFS Food este structurat în două părţi principale: protocoul de auditare, respectiv lista cerinţelor de audit.

Pentru organizaţiile care doresc să implementeze IFS FOOD, partea a doua este de interes major, întrucât detaliază cerinţele care trebuie îndeplinite pentru siguranţa alimentului.

Totuşi, este foarte util de ştiut şi conţinutul părţii întâi, deoarece aceasta arată foarte clar şi transparent întregul proces de auditare.

 

Ce urmăreşte IFS FOOD?

Consultanţă IFS FOOD

Scopul principal al standardului este de auditare a sistemului de management al siguranţei alimentului, în baza protocolului de audit, având drept criterii de acceptare cerinţele descrise în partea a doua a standardului.

Din punctul nostru de vedere, un aspect pozitiv al acestui standard este claritatea lui, comparat cu alte standarde; această claritate nu lasă loc la interpretări subiective. Dacă vreţi, ca şi consecinţă negativă, organizaţia va fi obligată să se conformeze cu adevărat la cerinţele standardului, pentru a putea obţine certificarea.

Acest standard pune un accent pe nişte elemente fundamentale, pe care le cotează ca fiind „knock-out”. Neîndeplinirea uneia din aceste cerinţe atrage automat neacordarea sau retragerea certificării. Mai multe detalii despre standard găsiţi aici.

O particularitate pentru acest standard o reprezintă programul de integritate IFS. Acesta acţionează pe două planuri:

 • reclamaţii aferente auditurilor IFS, rapoartelor, certificatelor, etc,. care afectează brandul IFS;
 • preventiv, prin audituri la organismele de certificare (CB Office Audit), dar şi la organizaţiile certificate (On-site Supplier Audit).

Cea de a doua direcţie are obiective extrem de clare: eliminarea posibilelor „închideri de ochi” de către organismele de certificare, respectiv obligarea organizaţiei certificate la menţinerea sistemului cel puţin la nivelul la care a fost certificat.

 

Cum ajută standardul?

Date fiind cerinţele foarte clare ale IFS FOOD, în urma implementării lui se asigură faptul că produsele alimentare sunt sigure pentru consumul uman.

Metodologia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) este instrumentul principal pentru evaluarea pericolelor pe linia siguranţei alimentului.

Sistemul este susţinut prin programe preliminare detaliate, abordând ghiduri de bune practici pentru:

 • producţie (GMP – Goog Manufacturing Practices);
 • laborator (GLP – Good Laboratory Practices);
 • igienă (GHP – Good Hygiene Practices).

Toate aceste componente conduc la furnizarea de produse alimentare ce prezintă siguranţă pentru consumul uman.

 

Beneficii în urma implementării standardului

Apelând la serviciul nostru de consultanţă IFS FOOD, beneficiaţi de următoarele avantaje:

 • acces la principalii retaileri din industria alimentară;
 • recunoaştere globală a organizaţiei dvs., ca furnizor în lanţul alimentar;
 • accent major pe calitatea şi siguranţa alimentului;
 • minimizarea pierderilor.

 

Etapele consultanţei IFS FOOD

O consultanţă IFS FOOD include o serie întreagă de etape, personalizate însă funcţie de necesităţi:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, auditare, analiză a documentelor, observaţii directe, etc.);
 • stabilirea planului de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • programe preliminare;
 • evaluarea HACCP;
 • acţiuni pentru riscurile considerate inacceptabile;
 • implementarea acţiunilor stabilite;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, dacă este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii şi actualizări, dacă este cazul;
 • asistenţă la certificare.

 

Integrarea cu alte sisteme de management

Deşi nu este obligatoriu, standardul IFS FOOD poate fi implementat alături de standardul ISO 9001.

 

Unde pot găsi standardul IFS FOOD?

Standardul se găseşte pe site-ul IFS – International Featured Standards.