IATF 16949 – Consultanţă IATF 16949

IAFT 16949

IATF 16949 este standardul global pentru managementul calităţii în industria auto, fiind dezvoltat de International Automotive Task Force (IATF), cu sprijinul Automotive Industry Action Group (AIAG); pentru acesta oferim consultanţă IATF 16949 specifică.

Revizuit în anul 2016, standardul este aliniat acum cu standardul ISO 9001:2015.

Implementarea acestui standard este cerută întotdeauna de către firmele din lanţul de furnizare ce au ca punct terminal fabricanţii de autovehicule, ca minim necesar pentru a dovedi că produsele şi serviciile furnizate îndeplinesc cerinţele acestor clienţi.

Suplimentar cerinţelor din standard, clienţii automotive solicită îndeplinirea unor cerinţe particulare lor, cunoscute sub numele de Customer Specific Requirements.

De asemenea, certificarea sistemului de management al calităţii IATF 16949 de către o terţă parte acreditată este cerută de către clienţii din industria auto.

 

Ce urmăreşte IATF 16949?

Servicii de consultanţă IATF 16949

Standardul se concentrează pe dezvoltarea unui sistem de managent al calităţii orientat pe procese, care să satisfacă cerinţele clientului în mod eficace şi eficient. Doi termeni extrem de importanţi!

De asemenea, standardul ia în considerare îmbunătăţirea continuă, cu accent pe prevenirea defectelor şi reducerea variaţiei în procese, precum şi a deşeurilor (risipei).

Pentru aceasta, cerinţele standardului ISO 9001 sunt completate cu cerinţe specifice ale clienţilor.

Serviciul de consultanţă IATF 16949 pe care îl oferim ia în considerare în mod obligatoriu şi cerinţele specifice clienţilor (spre exemplu VDA, indicatori de capabilitate specifici, calificare particulară a personalului, etc.).

 

Cui se adresează IATF 16949?

Aceatsă specificaţie tehnică se adresează numai organizaţiilor care au activităţi de proiectare şi dezvoltare, respectiv de fabricaţie pentru produse aferente automobilelor. Sunt incluse în această categorie şi produsele ce au software încorporat.

După caz, standardul poate fi implementat şi de organizaţii care efectuează asamblarea, instalarea şi asigurarea service-ului produselor destinate industriei auto.

 

Beneficii în urma implementării standardului

Apelând la serviciul nostru de consultanţă IATF 16949, beneficiaţi de următoarele avantaje, pe lângă beneficiile aduse de ISO 9001:

 • accesul la clienţii din industria auto;
 • recunoaştere globală a organizaţiei dvs., ca furnizor în industria auto;
 • accent major pe prevenţie;
 • reducerea variaţiei în procese;
 • minimizarea pierderilor şi a rebuturilor.

 

Etapele consultanţei IATF

O consultanţă IATF 16949 include anumite etape generice, personalizate însă funcţie de necesităţi:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, colectarea de informaţii prin chestionare, auditare, investigare cerinţe specifice ale clienţilor, analiză de documente, observaţii directe, etc.);
 • stabilirea planului de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • evaluarea riscurilor în procese;
 • stabilirea necesităţii de acţiuni pentru riscurile considerate inacceptabile;
 • implementarea acţiunilor stabilite;â
 • implementarea Core Tools;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, dacă este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii şi actualizări, dacă este cazul;
 • asistenţă la certificare.

 

Integrarea cu alte sisteme de management

De cele mai multe ori, clienţii automotive solicită pe lângă implementarea IATF şi implementarea altor standarde de management. Acestea sunt:

Serviciul de consultanţă IATF 16949 pe care o oferim are în vedere intotdeauna acest lucru.

Chiar dacă într-o primă fază clientul nostru nu doreşte şi celelalte standarde, sistemul de management al calităţii pe care îl construim va permite implementarea ulterioară a lor într-un mod foarte uşor.

 

Unde pot găsi standardul IATF 16949?

Oficial, standardul poate fi achiziţionat direct de pe site-ul AIAG – Automotive Industry Action Group (click aici).