FSSC 22000 – Consultanţă FSSC 22000

FSSC 22000

Foundation for Food Safety Certification 22000 (FSSC 22000) din Olanda a creat standardul cu acelaşi nume, destinat industriei alimentare; pentru acest standard oferim consultanţă FSSC 22000 specifică.

Standardul este dezvoltat pe baza altor standarde independente: ISO 22000, ISO 9001, ISO/TS 22003, respectiv pe baza specificaţiilor tehnice sectoriale cunoscute sub numele generic de programe preliminare (Pre-Requisite Programs – PRPs). Exemple de astfel de programe preliminare: ISO/TS 22002-1 (food manufacturing), ISO/TS 22002-2 (catering), ISO/TS 22002-4 (food packaging manufacturing), BSI PAS.

Standardul are recunoaştere completă din partea Global Food Safety Initiative (GFSI); acest lucru aduce avantaje specifice organizaţiilor care se certifică pe acest standard.

 

Ce urmăreşte FSSC 22000?

Consultanţă FSSC 22000

Standardul este destinat auditării unui sistem de management al siguranţei alimentului, pentru asigurarea încrederii în produsele alimentare furnizate sub acesta.

Evident, obiectivul principal în urma implementării standardului este de a elimina sau a reduce la un nivel acceptabil pericolele care pot afecta siguranţa alimentului.

 

Cui se adresează FSSC 22000?

Organizaţiile din următoarele sectoare de activitate pot opta pentru implementarea standardului:

 • agricultură;
 • producţia de nutreţuri pentru animale;
 • producţia de ambalaje pentru alimente;
 • producţia de alimente;
 • transport şi depozitare alimente;
 • servicii de catering.

Mai multe detalii despre acest standard găsiţi aici.

 

Beneficiile standardului

Apelând la serviciul Consultanţă FSSC 22000 puteţi beneficia de următoarele avantaje:

 • în primul rând, desigur, gestiunea riscurilor date de pericolele ce pot afecta siguranţa alimentară a produselor;
 • conformarea la cerinţele legale şi de reglementare;
 • recunoaşterea organizaţiei ca furnizor de încredere în lanţul alimentar, pentru că standardul este acceptat de branduri internaţionale din industria alimentară (spre exemplu marii retaileri din industrie, producători de marcă);
 • încrederea consumatorilor în produsele alimentare.

 

Etapele consultanţei

Consultanţa FSSC 22000 include o serie de etape, personalizate însă funcţie de necesităţi:

 • evaluarea iniţială (discuţii directe cu conducerea de vârf şi alte funcţii de conducere, auditare, analiză a documentelor, observaţii directe, etc.);
 • stabilirea planului de acţiuni;
 • prezentarea şi definitivarea planului de acţiuni;
 • programe preliminare;
 • evaluarea HACCP;
 • acţiuni pentru riscurile considerate inacceptabile;
 • implementarea acţiunilor stabilite;
 • verificarea implementării acţiunilor;
 • corecţii necesare, dacă este cazul;
 • efectuare audit intern şi analiză a managementului;
 • corecţii şi actualizări, dacă este cazul;
 • asistenţă la certificare.

 

Integrarea cu alte sisteme de management

Dat fiind faptul că standardul FSSC 22000 ia în considerare ISO 22000 şi ISO 9001, este evident că este necesară implementarea ISO 9001, respectiv a standardului ISO 22000.

Serviciul pe care îl oferim are în vedere acest lucru întotdeauna.

 

Unde pot găsi standardul FSSC 22000

Standardul se găseşte pe site-ul Foundation Food Safety System Certification 22000.