Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidenţialitate asupra prelucrării datelor cu caracter personal

SagiPrest Consulting SRL acordă importanţa cuvenită protejării datelor dvs. cu caracter personal, în concordanţă cu Regulamentul 2016/679 – Regulament General Privind Protecţia Datelor (pe scurt GDPR). De asemenea, luăm în considerare legislaţia aplicabilă în materie.

Suntem pe deplin transparenţi referitor la datele dvs. cu caracter personal; informaţiile specifice pentru transpunerea în practică a acestei politici le găsiţi în cele ce urmează.

Această politică de confidenţialitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal poate şi va fi actualizată funcţie de necesităţi ori de câte ori este cazul, astfel încât să respecte pe deplin drepturile dvs. şi legislaţia aplicabilă.

Atunci când intervine o modificare a acestei politici de confidenţialitate, aceasta va fi disponibilă pentru consultare pe website-ul nostru; vă rugăm să consultaţi periodic conţinutul politicii, pentru a fi la curent cu ultima ediţie a ei.

 

Cine suntem

SagiPrest Consulting SRL este o persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Braşov, str. Bisericii Române nr. 70, România, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J08/674/2000, cod unic de înregistrare fiscală RO 13251071.

Adresa website-ului nostru este https://expert9001.ro/wp. Adresa https://www.expert9000.ro vă redirecţionează spre site-ul menţionat.

 

Cum putem fi contactaţi

Pentru orice întrebări, sesizări şi informaţii suplimentare cu privire la protecţia datelor dvs. cu caracter personal vă stăm la dispoziţie prin adresa de email office@expert9001.ro, numărul de telefon 0722.546.781 sau prin poştă sau curier la adresa menţionată mai sus.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt utilizate în următoarele scopuri:

 • pentru a răspunde la mesajele dvs. expediate prin intermediul paginii de contact;
 • pentru a îmbunătăţi conţinutul website-ului, prin monitorizarea istoricului de navigaţie, a paginilor de interes pentru utilizatori;
 • pentru a ne apăra interesele legitime în cazul atacurilor cibernetice, menţinând echilibrul adecvat faţă de datele dvs. cu caracter personal.

 

Date personale de identificare

Prin intermediul formularului de contact colectăm date personale de identificare cum ar fi numele şi prenumele dvs., adresa de email, numărul de telefon (dacă doriţi să îl faceţi cunoscut), alte informaţii pe care le furnizaţi în cadrul formularului de contact. Aceste date sunt furnizate direct de dvs.

 

Ce este un Cookie?

Un cookie este un fişier de tip text stocat în computerul, terminalul mobil sau în alt echipament folosit de dvs. pentru accesarea internetului.

Cookie-urile sunt folosite în principale pentru recunoaşterea echipamentului utilizat pentru navigarea pe internet, respectiv pentru prezentarea paginilor într-o formă adaptată dorinţelor vizitatorului.

Pentru mai multe informaţii despre cookie-uri accesaţi allaboutcookies.org.

 

Cum folosim cookie-urile

După caz, cookie-urile sunt folosite pentru:

 • menţinerea dvs. logat, atunci când vi s-a creat un username şi o parola de acces de către noi;
 • înţelegerea de către noi a modului în care folosiţi website-ul nostru.

 

Tipuri de cookie-uri

Există diverse tipuri de cookie-uri pe care le foloseşte website-ul nostru:

 • cookie-uri funcţionale – pentru a vă recunoaşte pe dvs. pe website-ul nostru şi a ţine minte preferinţele selectate de dvs., cum ar fi setările de limbă în care vizualizaţi paginile, acces la paginile restricţionate. Atunci când vă logaţi, un cookie temporar va fi folosit pentru a determina dacă browserul dvs. acceptă cookie-uri. Acesta nu conţine nici un fel de date personale şi este şters atunci când închideţi browserul. Când vă logaţi, câteva cookie-uri vor fi create pentru a salva informaţiile dvs. de logare.
 • cookie-uri pentru navigaţie – pentru a păstra informaţii despre vizita dvs. pe website, conţinutul pe care l-aţi vizualizat, link-urile pe care le-aţi accesat, browserul folosit, device-ul şi adresa IP.

 

Cum puteţi gestiona cookie-urile

Aveţi opţiunea de a seta browserul dvs. astfel încât să nu accepte cookie-uri. Pentru aceasta consultaţi pagina de help a browserului dvs. Dacă optaţi pentru această metodă este posibil ca vizualizarea paginilor website-ului nostru să nu fie corectă.

Puteţi opta pentru ştergerea cookie-urilor din calculatorul dvs. Pentru instrucţiuni specifice de ştergere, vă rugăm să consultaţi informaţiile de ajutor specifice browserului dvs.

 

Drepturile dvs. privind datele cu caracter personal

Aveţi următoarele drepturi privind dvs. datele cu caracter personal:

 • Dreptul de acces:
  • informarea cu privire la scopul păstrării şi folosirii datelor, spre cine le-am divulgat sau le divulgăm;
  • informarea cu privire la modalităţile prin care asigurăm protecţia datelor personale şi durata de timp aferentă;
  • punerea la dispoziţia dvs. a unei copii cu datele dvs. personale existente;
  • confirmarea de către noi a faptului că vă prelucrăm date cu caracter personal;
  • felul în care puteţi înainta plângeri sau reclamaţii;
  • informarea cu privire la drepturile dvs. generale aferente datelor cu caracter personal;
  • informarea cu privire la modul în care datele dvs. personale au ajuns în posesia noastră.
 • Corectarea eventualelor erori în datele dvs. personale; pentru aceasta vă rugăm să folosiţi informaţiile noastre de contact din această pagină;
 • Opunerea la prelucrarea datelor dvs. personale în raport cu interesul nostru legitim de folosire a lor, atunci când consideraţi că drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale sunt mai importante decât interesul nostru;
 • Efectuarea unei plângeri la autoritatea competentă, folosind următoarele informaţii de contact: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, bdul. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
 • Ştergerea, eliminarea datelor personale, prin metode care să nu permită refacerea lor ulterioară;
 • Restricţionarea prelucrării datelor atunci când:
  • constataţi că acestea nu sunt corecte sau nu mai sunt valide, însă pe o perioadă de timp care să ne permită verificarea exactităţii datelor;
  • prelucrarea încalcă prevederi legislative dar optaţi pentru păstrarea datelor personale de către noi;
  • datele personale ale dvs. nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate;
  • folosiţi datele dvs. personale în instanţă pentru constatarea sau apărarea unui drept al dvs.;
  • suntem în curs de a verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează şi în timpul acestei verificări vă exprimaţi dreptul de restricţionare;
  • dacă am primit o cerere de restricţionare privind prelucrarea datelor personale ale dvs. atunci când avem totuşi acordul dvs., respectiv pentru a ne apăra în instanţă unul din drepturile noastre sau pentru protejarea unor drepturi ale altor persoane fizice sau juridice.
 • Portarea datelor:
  • datele dvs. personale vă pot fi furnizate într-un format structurat, folosit în mod curent, care poate fi citit automat; aveţi dreptul de transmitere a acestor date spre alţi operatori de date, fără nici un fel de restricţie din partea noastră, dar numai cu acordul expres al dvs.
 • Retragerea consimţământului:
  • puteţi să vă retrageţi consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. Retragerea nu afectează însă prelucrările legale anterioare momentului retragerii consimţământului.

Exercitarea drepturilor pe care le putem gestiona noi se poate face contactându-ne folosind informaţiile de contact din această pagină.

Nu se percep nici un fel de onorarii atunci când vă exercitaţi unul din drepturile dvs. pe care le gestionăm noi, mai puţin în cazul unei cereri nefondate sau care este excesivă sau repetitivă. Taxa în acest caz este proporţională cererii dvs. fiind stabilită pe bază de costuri administrative; veţi fi informat cu privire la nivelul ei imediat după ce aţi efectuat cererea, înainte de a vă furniza răspunsul la cerere.

Orice solicitare validă privind exercitarea drepturilor dvs., solicitare pe care o putem gestiona noi va primi răspuns în decurs de cel mult o lună de la data primirii, mai puţin în cazul în care cererea este deosebit de complicată; în acest caz termenul de răspuns este de cel mult două luni. Veţi fi informat cu privire la durata de răspuns imediat ce primim cererea dvs.

Cererile dvs. care pot avea un impact negativ asupra drepturilor şi libertăţilor altor persoane nu se iau în considerare de către noi.

 

Securitatea datelor dvs. personale

Depunem toate eforturile necesare pentru a garanta că datele dvs. personale sunt securizate. Pentru aceasta folosim măsuri tehnice de nivel actual din industria IT, coroborat cu măsuri organizatorice adecvate.

Website-ul este găzduit de rohost.ro, măsurile de securitate specifice fiind gestionate de acesta.

Vă rugăm să reţineţi că, cu toate măsurile luate există totuşi posibilitatea ca atunci când transmiteţi date cu caracter personal prin internet sau alte metode, acestea pot fi văzute de terţi neautorizaţi, prin exploatarea de vulnerabilităţi ale sistemelor ce nu se află sub controlul nostru. Nu suntem răspunzători în astfel de situaţii, referitor la datele dvs. cu caracter personal.

 

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Păstrarea datelor se face atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat al lor, dar şi pentru a îmbunătăţi conţinutul website-ului şi a serviciilor oferite prin acesta, respectiv pentru a respecta legislaţia aplicabilă.

Atunci când:

 • vă exprimaţi dorinţa de a elimina datele dvs. personale;
 • noi considerăm că datele colectate nu mai sunt necesare scopului propus
 • nu există nici o obligaţie legală de a le păstra,

datele dvs. personale sunt distruse sau şterse într-o manieră sigură, astfel încât să nu poată fi recuperate ulterior.

 

Cum pot afla mai multe informaţii despre reglementările cu privire la datele cu caracter personal

Aveţi la dispoziţie mai multe variante:

 • contactarea noastră folosind metodele disponibile stipulate în această pagină;
 • accesând site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa dataprotection.ro.